Tsumego Hero
 • Time Mode Highscore


  Slow Fast Blitz


  Place  Name Rank Points
  #1 Master 1k 927
  #2 Fupfv 1k 904
  #3 posetcay 1k 872
  #4 au61413080900 1k 865
  #5 d4rkm4tter 1k 835
  #6 GoDave89 1k 820
  #7 Rippa 1k 803
  #8 MZak 1k 730
  #9 Ivan Detkov 1k 714
  #10 darkgeass 1k 617
  #11 ValeriiGo 1k 493
  #12 Shineblood 1k 449
  #13 YuriyStepanovich 1k 364
  #14 felino 1k 184